TOURS

ON THE RUN TOUR, REBECCA PIETRI STYLIST.jpg

JAY ZEE, BP TOUR, REBECCA PIETRI STYLIST.jpg

JAY Z, LEGENDS OF THE SUMMER TOUR, REBECCA PIETRI STYLIST.jpg

JAY-Z, KANYE, REBECCA PIETRI STYLING.jpg